Kontakt

 • Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dubiecku
  ul. Przemyska 10a
  37 - 750 Dubiecko
 • (+16) 6512080

Dyrekcja szkoły


Dyrektor szkoły: Kazimierz Babiś

Wicedyrektor szkoły: Henryka Bury

 

Mittwoch, 25.11.2015

Anzahl der Besucher: 372245

Witamy na naszej stronie!

 

Człowiek za pomocą rozumu dociera do prawdy,
ponieważ oświecony przez wiarę
odkrywa głęboki sens wszystkich rzeczy.

Z encykliki "Fides et ratio", 1998r.  

 

 • W kończącym się tygodniu misyjnym, trwającym w Kościele od 18 - 25 października, Siostry Służebniczki Starowiejskie, pracujące na kontynencie afrykańskim skierowały słowa podziękowania Szanownej Dyrekcji naszego gimnazjum, nauczycielom i wszystkim uczniom, za wszelkie modlitwy i ofiary, które były złożone podczas szkolnych rekolekcji wielkopostnych. Dołączają list dziękczynny oraz kilka zdjęć z pracy na misjach w Afryce.

 • W dniu 8 października 2015 r. w Częstochowie zebrało się ok.30 tys. uczniów szkół noszących imię Jana Pawła II. Była to już XV Ogólnopolska Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Wzięła w niej udział także niewielka grupa 24 uczniów naszej szkoły. Wyjazd zaplanowaliśmy na dwa dni i po drodze, 7 października, zatrzymaliśmy się w przepięknej Kalwarii Zebrzydowskiej. Zwiedziliśmy zabytkowy zespół klasztorny, posłuchaliśmy o długiej i ciekawej historii tego miejsca, a także o jego związku z osobą naszego świętego Patrona. Pomimo silnego wiatru weszliśmy na Dróżki Pana Jezusa i Maryi. Po obiedzie i zakupie pamiątek wyruszyliśmy do Częstochowy. O godz. 21 uczestniczyliśmy jeszcze  w Apelu Jasnogórskim, a później wszyscy udaliśmy się na nocleg w Domu Rekolekcyjnym Sióstr Szarytek.

 • 29 września odbyła się oficjalna uroczystość, podczas której przyjęliśmy do naszego grona uczniów klas pierwszych. Całość miała jak zwykle charakter żartobliwy i humorystyczny. Warto zaznaczyć, że przedstawiciele pierwszoklasistów w tym roku wykazali wyjątkową chęć rywalizacji i nie było najmniejszych problemów z „ofiarami” do kolejnych, niełatwych, konkurencji. Kandydaci musieli zmierzyć się i z makijażem, i z wyszukiwaniem fasoli w pszenicy, a nie obyło się też bez konkursów muzycznych i zręcznościowych. Godny podziwu był też doping, jakim motywowali do działania swoich przedstawicieli pozostali uczniowie. Na końcu oczywiście pierwszacy musieli złożyć ślubowanie, którego niektóre punkty wzbudziły jawną niechęć, a nawet jakby oznaki buntu (punkty te dotyczyły okazywania szacunku uczniom klas trzecich). Wszyscy dobrze się bawili, szczególnie gdy na dyskotekę wkroczyli przedstawiciele starszych klas.

 • Rada Rodziców

  Rada Rodziców przy Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dubiecku: Przewodnicząca - Małgorzata Wandrowska, Zastępca - Witold Bubenko, Skarbnik - Grażyna Grzech, Sekretarz - Danuta Osiadły

  W skład Rady wchodzą: Wioletta Brożek, Ryszard Dymczak, Małgorzata Gołębiowska, Eżbieta Deręgowska, Anna Kopacka, Maria Mędraś, Agata Polaczek, Krystyna Turek, Edyta Czapor

 • Nowy rok szkolny nieubłaganie mknie do przodu, nadszedł więc czas na wybory do Samorządu Uczniowskiego. Po krótkiej ale intensywnej kampanii wyborczej wybraliśmy przedstawicieli społeczności uczniowskiej w dniu 17 września. W głosowaniu wzięło udział 252 uczniów, czyli 79%  uprawnionych do głosowania. W wyborach wystartowało 18 kandydatów z klas II i III.

 • Uczniowie naszego gimnazjum: Klaudia Bukowińska, Natalia Szybiak, Dariusz Król i Michał Skubisz  w dniach 13 – 18 września  2015 roku wzięli udział w projekcie edukacyjnym „I Ty zostaniesz Olimpijczykiem” -  wspierającym rozwój 96 gimnazjalistów – pochodzących z mniejszych miejscowości całej Polski – wykazujących szczególne uzdolnienia przyrodnicze, poparte podstawowymi umiejętnościami obliczeniowymi. Projekt był finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej - realizowany w ramach „Programu pomocy wybitnie uzdolnionym uczniom”. Reprezentacja każdej szkoły uczestniczącej w projekcie składała się z czwórki uczniów oraz nauczyciela chemii, który sprawował nad nimi opiekę wychowawczą, jak i zgłębiał tajniki pracy z uczniem szczególnie uzdolnionym. Zajęcia odbywały  się w salach Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Każdy z gimnazjalistów uczestniczył w pięciodniowych warsztatach, składających się z zajęć laboratoryjnych dających możliwość samodzielnego eksperymentowania, ćwiczeń rachunkowych, zajęć psychologicznych zwiększających umiejętności współpracy w grupie i radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, spotkań wieczornych z laureatami olimpiady chemicznej i medalistami olimpiad międzynarodowych,  chemicznych gier dydaktycznych integrujących grupę. Wieczorne spotkania z laureatami Olimpiady Chemicznej i medalistami Międzynarodowej Olimpiady Chemicznej pozwoliły uczniom na uzyskanie informacji dotyczących sposobów efektywnego przygotowania się do zawodów olimpijskich, zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. Gimnazjaliści poznali także perspektywy i możliwości, jakie otwierają się przed Olimpijczykami, dotyczące rozwoju zainteresowań chemicznych zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Uczniowie razem z nowo poznanymi przyjaciółmi, mieli również możliwość wieczornego zwiedzania przepięknej Warszawy.

Aktuelles

Kontakt

 • Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dubiecku
  ul. Przemyska 10a
  37 - 750 Dubiecko
 • (+16) 6512080

Galeria zdjęć