Kontakt

 • Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dubiecku
  ul. Przemyska 10a
  37 - 750 Dubiecko
 • (+16) 6512080

Dyrekcja szkoły


Dyrektor szkoły: Kazimierz Babiś

Wicedyrektor szkoły: Henryka Bury

 

Sobota 23.05.2015

Ilość odwiedzin: 316624

Witamy na naszej stronie!

 

Człowiek za pomocą rozumu dociera do prawdy,
ponieważ oświecony przez wiarę
odkrywa głęboki sens wszystkich rzeczy.

Z encykliki "Fides et ratio", 1998r.  

 

 • 03.05.2015

  W pierwszą Rocznicę Kanonizacji Jana Pawła II - Patrona naszego Gimnazjum spotkaliśmy się na uroczystym apelu aby się zatrzymać i pomyśleć, co mamy zrobić aby zostać świętymi tak jak nasz Wielki Patron. Myślą przewodnią naszego apelu była ODWAGA św. Jana Pawła II. Aby zostać świętym należy posiąść cnotę miłości Boga i bliźniego w stopniu najwyższym - heroicznym. Tę odwagę bez dwóch zdań posiadał Jan Pawel II. Być odważnym to pokonać swój lęk aby zło dobrem zwyciężać. Apel przygotowała i przedstawiła  nasza wspaniała młodzież klas I i II wraz z s. Dianą, Panią Renatą Tomaszewską i Panem Piotrem Jureczko z Zespołem.

 • Nagroda Miasta Przemyśla dla Pana Piotra Szelążka

  W dniu 8 kwietnia br. odbyło się posiedzenie komisji w sprawie Dorocznej Nagrody Miasta Przemyśla. W wyniku głosowania w trybie tajnym spośród jedenastu wniosków, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego Prezydent Miasta na wniosek Komisji przyznał Doroczną Nagrodę Miasta Przemyśla Panu Piotrowi Szelążkowi za całokształt dorobku artystycznego, promowanie miasta Przemyśla, jak również umożliwianie młodzieży rozwijania swoich pasji związanych ze śpiewem. Serdecznie gratulujemy!

 • Stypendia naukowe dla naszych uczniów!

  W ramach Programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2014/2015 realizowanego przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie stypendium naukowe uzyskali nasi uczniowie: Jakub Daraż, Weronika Ferenc, Natalia Szybiak, Klaudia Bukowińska, Karolina Kopacka i Damian Król.

 • Od 9 do 18 grudnia trwał w naszej szkole KONKURS BOŻONARODZENIOWY w kategoriach: KARTKA ŚWIĄTECZNA, STROIK i OZDOBA ŚWIĄTECZNA. Wzięło w nim udział 25 osób, a jury w dniu 18 grudnia wybrało najpiękniejsze prace, co wcale nie było rzeczą łatwą. Wzięto pod uwagę estetykę wykonania, pomysłowość i rodzaj użytych materiałów. Wyniki  konkursu są następujące:

  W kategorii KARTKA ŚWIĄTECZNA:  I miejsce zajęły  SYLWIA MAZUR I DOROTA PODWYSZYŃSKA, II miejsce – SARA CECHOLNIK I ESTERA CECHOLNIK, III miejsce – KLAUDIUSZ SKIBA.
  W kategorii STROIK: I  miejsce – ARLETA SZYBIAK, II  miejsce – WIKTORIA STANKIEWICZ, III  miejsce – IZABELA DUDZIAK. W kategorii OZDOBA ŚWIĄTECZNA: I miejsce – KATARZYNA HADRO, II miejsce – KAROLINA KOPACKA i GABRIELA PAŁYS, III miejsce – KAROL GOLENIOWSKI.

 • W dniach 17-18 grudnia na  zaproszenie posła Marka Rząsy, przebywał w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej Przemyski Młodzieżowy Chór Kameralny „VOX IUVENTUM”.  Zespół powstał we wrześniu 2013 roku i skupia młodzież  szkół z Przemyśla, Dubiecka i Buszkowic. Założycielem i dyrygentem jest  Piotr Szelążek, chórmistrz i nauczyciel muzyki. W Sejmie Chór koncertował dwukrotnie: podczas spotkania opłatkowego z udziałem Pani Premier Ewy Kopacz, Marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego i Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza oraz w holu głównym Sejmu. Na oba brawurowo wykonane i długo oklaskiwane przez liczne audytorium występy złożyły się kolędy polskie, słoweńskie, ukraińskie, francuskie i paragwajskie. Akompaniatorem podczas koncertów był Piotr Dobosiewicz. 

 • Święty Jan Paweł II  - Patron naszego Gimnazjum powiedział: "Nie bójcie się tajemnicy Boga, Jego Miłości". Bóg nie stoi z boku naszej historii. On jest w historii życia każdego człowieka, Boga można uczynić najważniejszą częścią swojego życia. Wybór zależy tylko od nas i od tego wyboru zależy nasz życiorys, a od naszego życiorysu historia świata. Nasi utalentowani uczniowie i uczennice w wielkim skrócie przedstawili nam tajemnicę historii zbawienia, którą poznajemy i przeżywamy całe życie.
        17.12.2014r. w naszym Gimnazjum zostały przedstawione przez uczniów Jasełka pt. "A światłość w ciemności świeci" pod kierunkiem nauczycieli: s.Diany Gerlak, p.Renaty Tomaszewskiej, p.Renaty Zawadzkiej i p.Piotra Jureczko. Nasi wielcy a zarazem skromni aktorzy w piękny sposób przedstawili tajemnicę Bożego Narodzenia, począwszy od raju -  Adama i Ewy, przez Zwiastowanie do Narodzenia Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Oczywiście nie zabrakło pokłonu pasterzy i hołdu złożonego przez Trzech Króli. Atmosfera Jasełek była radosna z pięknym przesłaniem -  Miłości Boga do człowieka, która wciąż trwa.

Wiadomości

Kontakt

 • Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dubiecku
  ul. Przemyska 10a
  37 - 750 Dubiecko
 • (+16) 6512080

Galeria zdjęć